Amaç ve Kapsam

FiveZero Dergisinin amacı, ilgili konu alanlarında bilimsel öneme sahip, araştırma ve derleme türünde yüksek kaliteli çalışmalar yayınlayarak bilime katkıda bulunmaktır.

FiveZero Dergisi, çift kör hakemli, açık erişimli ve çevrimiçi yayın yapan bir dergidir. Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri açıklamalıdır.

FiveZero Dergisi gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar, alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir.

Gönderilen tüm yazılar için nihai yayınlanma karar, Editör'e aittir.

Konu Kategorisi:
FiveZero Dergisi, aşağıdaki çalışma konuları öncelikli olmak kaydıyla farklı disiplinlerden ve disiplinler arası olan çalışmaları değerlendirmektedir:
Ağ Ekonomisi
Akıllı Fabrikalar
Akıllı Sözleşmeler
Akıllı Şehirler
Arttırılmış/Sanal Gerçeklik ve Uygulamaları
Bilgi Güvenliği
Bilgi Toplumu
Bilişim Hukuku
Blockchain Teknolojileri ve Uygulamaları
Bulut Bilişim ve Uygulamaları
Büyük Veri ve Uygulamaları
Dijital Dönüşüm
Dijital Dönüşüm ve Ekonomi
Dijital Dönüşüm ve Hukuk
Dijital Dönüşüm ve Toplum
E-Devlet
Eğitim 4.0
Ekonomi 4.0
Endüstri 4.0
Finans 4.0
Haberleşme Teknolojileri
İleri İmalat Teknolojileri
Kamu Politikası ve Dijitalleşme
Lojistik 4.0
Makine Öğrenmesi
Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları
Paylaşım Ekonomisi
Pazarlama 4.0
Robot Teknolojileri
Siber Fiziksel Sistemler
Siber Güvenlik
Simülasyon
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Endüstri 4.0
Toplum 5.0
Yapay Zekâ
Yönetim 4.0

Yayımlanma Ayları:
Haziran ve Aralık

Yayın Dili
FiveZero Dergisinde Türkçe ve İngilizce dilinde çalışmalar yayınlanmaktadır.

Makale Başvuruları
Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Okur Kitlesi
FiveZero Dergisinin hedef okuyucu kitlesi, bu alana ilgi duyan akademisyenler, uzmanlar, araştırmacılar, yüksek lisans ve doktora öğrencileridir. FiveZero Dergisi, araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.

Ücret Politikası
Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ücret alınmaz.

Telif Hakkı
FiveZero Dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, FiveZero tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Makalelerin Özgünlüğü
FiveZero Dergisi, daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez.
index index index